Tanco Sign & Print - Full Color Signmakers

3M Select Graphic Provider Gold

Tanco Sign & Print is 3M Select Graphic Provider Gold! Wat dat betekent leggen we graag even uit.

Een Select Graphic Provider staat voor een partner die u kunt vertrouwen en die u helpt met het implementeren, promoten en beschermen van uw merk, en is van onschatbare waarde, of uw afzetmarkt nu internationaal, nationaal of lokaal is. Om die reden heeft 3M het Select Graphic Provider-netwerk opgezet, een wereldwijd netwerk van nauwkeurig uitgezochte partners die genieten van een uitgebreid partnership met 3M, dat tot de meest waardevolle merken ter wereld behoort.

Om deel te kunnen uitmaken van dit Select Graphic Provider-netwerk, dient de signmaker te beantwoorden aan verscheidene vereisten, die garanderen dat de eindklant wanneer hij in zee gaat met een 3M Select-partner, een kwaliteitsvolle graphic krijgt, die enerzijds voldoet aan zijn eigen verwachtingen maar anderzijds ook aan de kwaliteitsvereisten van 3M.
Het 3M Select Graphic Provider-netwerk is dan ook een kwaliteitslabel dat 3M aan de betrokken signmakers geeft. Dat kwaliteitslabel wordt bovendien jaarlijks geƫvalueerd om de waarde en de kwaliteit op een hoog niveau te behouden. Nu en in de toekomst.
Een 3M Select Gold Graphic Provider heeft toegang tot diverse 3M-workshops waardoor de 3M Select Gold Graphic Provider zijn product- en applicatiekennis op peil houdt. Zo kan hij de juiste productcombinatie vastleggen die beantwoordt aan de meest veeleisende verwachtingen in de grafische markt. Op die manier kan de eindklant een goede afhandeling van zijn project verwachten!

Door aan bovenstaande criteria te voldoen zijn wij sinds 7 november 2016 1 van de 7 Select Goldpartners van 3M.

Terug naar vorige pagina